Ceremonie ślubne

Niektórzy ludzie nigdy nie chodzą na ceremonie ślubne, nawet jeśli pobierają się ich bliscy przyjaciele; twierdzą, że są na to zbyt zajęci. Ślub bywa zazwyczaj bardzo podniosłym wydarzeniem i obfituje we wzruszające momenty. Pociąga to zwłaszcza niewiasty, które na ogół są skłonniejsze do romantycznych przeżyć i egzaltacji. Liczne i różnorodne są powody, dla których ludzie chodzą na wesela. Osoba o usposobieniu romantycznym potrafi na ogół przytoczyć cały szereg argumentów przemawiających za jej obecnością. Ważnym powodem oczywiście bywa okoliczność, że ślub bierze ktoś z dobrych przyjaciół albo bliskich krewnych. Pobierająca się para uważa czyjąś obecność na jej ślubie za wyraz miłości lub szacunku ze strony tego człowieka. Niektórzy idą na ślub i wesele, ponieważ są spokrewnieni z panem młodym bądź też panną młodą i przez to czują się w obowiązku, żeby tam się pokazać. Inni przychodzą ze względu na swe powiązania finansowe lub polityczne, które zdają się wymagać ich obecności. Jeszcze innych może do pójścia skłonić prosta ciekawość.

Wyjazdy

Co roku setki tysięcy ludzi na całym świecie wstępuje w związek małżeński. Zaślubiny przebiegają zwykle według zwyczajów panujących w danej okolicy. W Ghanie najbardziej rozpowszechniony jest tak zwany ślub zwyczajowy. Podczas tej uroczystości rodzina pana młodego uiszcza rodzinie jego wybranki opłatę za narzeczoną. Ślub zwyczajowy znany jest nie tylko w wielu rejonach Afryki, ale też na przykład w Hongkongu, Papui-Nowej Gwinei, na Wyspach Salomona czy wśród Indian Goajiro, zamieszkujących północno-wschodnią Kolumbię i północno-zachodnią Wenezuelę. Uważa się, iż wnoszenie opłaty za narzeczoną rekompensuje rodzicom stratę usług świadczonych przez dziewczynę oraz wynagradza im czas, siły i środki, które poświęcili na jej wychowanie i utrzymanie przed ślubem. Na uroczystość przekazania opłaty za narzeczoną, która jest równoznaczna z zawarciem małżeństwa i odbywa się w domu dziewczyny lub wybranego pośrednika. Niekiedy Ghańczycy organizują ślub w stylu zachodnim, zwany tutaj ślubem cywilnym lub ustawowym. Jeżeli para osiągnęła pełnoletność, może go zawrzeć bez zgody rodziców.

Przygotowania

Ślub, wesele – oba te słowa wymagają sporych przygotowań. Często bywa tak, że narzeczeni nie mają dokładnie takich samych planów jak rodzice i trudno im wybrać pomiędzy tym, czego chcą oni sami, a tym, czego wymaga tradycja rodzinna. Co można zrobić w takiej sytuacji? Nie ma prostych rozwiązań, trzeba taktownie wysłuchać innych, omówić problemy oraz iść na ustępstwa. Chociaż kochający rodzice mogą w dużej mierze przyczynić się, żeby ślub był udany, muszą odeprzeć pokusę narzucania swojej woli. Z drugiej strony narzeczeni mimo że podejmują ostateczne decyzje powinni wysłuchać rad udzielanych w dobrej wierze. W ramach przygotowań należy wykonać różne prace — od wysłania zaproszeń aż po zorganizowanie przyjęcia weselnego. Im sprawniej zaczniemy przygotowania, im więcej zdołamy przewidzieć i zaplanować, tym mniejsze będzie zmęczenie i napięcie. Jak nam również wiadomo ślub jak i wesele kosztuje. Niezbędne jest ustalenie rozsądnego budżetu. Oczekiwanie, że narzeczeni lub ich rodzice się zadłużą, by móc urządzić wystawne wesele, świadczyłoby o braku rozwagi i miłości.

Zaślubiny

Dzień ślubu jest jednym z najważniejszych i najradośniejszych dni w życiu każdego kto już zawarł związek małżeński. Nowożeńcy dołożą wszelkich starań, aby dzień ten okazał się cudownym wydarzeniem. Co zatem powinien zrobić pan młody jak i panna młoda. Wszelkie plany związane z zaślubinami powinni omówić ze sobą. Np. ilość gości, dobór posiłków, ubiór itd. Naturalne jest, że nowożeńcy chcą pięknie wyglądać. Zapewne poświęcają na to mnóstwo pieniędzy, czasu, wysiłku. A co powiedzieć o weselu. Często zdarza się, iż nowożeńcy zaciągają kredyty tylko po to aby wesele było wystawne. Następnie przez wiele lat spłaca długi. Jednych na to stać a innych nie. Czy nie lepiej zrobić skromniejszego wesela? Dzień zaślubin ma być czymś wyjątkowym a nie brzemieniem finansowym. Pamiętajmy, że wszelkie podjęte kroki i decyzje mogą przez wiele następnych lat wywierać wpływ na związek małżeński. Każdą sprawę należy dokładnie omówić i zaplanować. Cała odpowiedzialność za ceremonię spoczywa głównie na panu młodym.